HEILIGE APOSTEL ANDREAS
1397.jpg

.

  

Voorstelling

Dit is de officiële website van de orthodoxe parochie Heilige Apostel Andreas van Gent. Deze parochie behoort tot het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Orthodoxe Kerk. De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, de redding van onze ziel, wij een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten leiden. In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de “communio” bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Vandaar het belang en de betekenis van deze Parochie.

Tot de parochiegemeenschap van Gent behoren orthodoxen christenen van de meest diverse afkomst: Belgen, Grieken, Egyptenaren, Libanezen, Syriërs, Russen, Serviërs, Oekraïners, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, Polen… Het is kortom een parochie voor alle orthodoxe gelovigen woonachtig in de regio. Daarbij komen nog de studenten die les volgen aan de Universiteit Gent of andere diverse hogescholen…allen worden hartelijk onthaald. Tenslotte zijn allen welkom in een geest van broederlijke oecumene.

Contact

➤ Adres

Orthodoxe Parochie Heilige Apostel Andreas
Sophie van Akenstraat 56
9000 Gent

☎ CONTACT

domverbeke@gmail.com

Diensten

WOENSDAG 19u - 20u WEEKVESPERS en JEZUSGEBED in de kleine kerk (niet in schoolvakanties).

ZATERDAG 18u VESPERS + NAGEDACHTENIS (facultatief) in de kleine kerk

ZONDAG 9u METTEN + 10u GODDELIJKE LITURGIE in de grote kerk.