HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Oecumenisch Patriarchaat

Oecumenisch Patriarchaat

embleem_patriarch_klein.jpg

Sedert het begin van haar stichting behoort de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent tot het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, de eerste Troon van de Orthodoxie. Haar peter-parochie, de parochie van de Heilige Drieëenheid & de HH. Kosmas en Damianus uit Brussel – parochie die toen geleid werd door de betreurde Aartspriester Marc Nicaise – behoorde toen tot het Orthodox Aartsbisdom van de Russische parochies in West-Europa, onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat. De zetel van dit Aartsbisdom is in Parijs (rue Daru). Het was dus meer dan normaal dat de nieuw gestichte parochie van Gent in de schoot van hetzelfde Aartsbisdom in 1972 werd opgenomen. Er was trouwens een heel persoonlijke band met Mgr Georges  Tarassoff, Aartsbisschop van Syracuse, die van 1930 tot 1953 de rector was van een kleine orthodoxe studentenparochie te Gent. Het was in de schoot van dit Aartsbisdom, dat Vader Ignace Peckstadt ook tot diaken (1974) en priester (1975) werd gewijd. In 1989 werd de parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent opgenomen in de schoot van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg onder de jurisdictie van hetzelfde patriarchaat: het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Dit lag in de lijn van de “normalisering” van de orthodoxe diaspora. De parochie bleef onder dezelfde jurisdictie doch maakt nu deel uit van het lokaal orthodox Aartsbisdom. In 1994 werd de parochie vereerd met het hoge bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos.

APOSTOLISCHE STOEL VAN CONSTANTINOPEL:
Volgens de overlevering predikte Apostel Andreas in Klein-Azië het christendom en stichtte hij er Kerken, meer bepaald in de gebieden rond de Zwarte Zee, in Tracië en Achaia. Hij is de stichter van de Kerk van Byzantium, het latere Constantinopel. Ook de Heilige Johannes de Evangelist en Apostel Paulus hebben in Klein-Azië de christelijke leer verspreid. Het vroege christendom groeide voornamelijk in de hellenistische gebieden van het Romeinse Rijk, waar Grieks de voertaal was.

 

 

De Oecumenische Patriarch:
Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

E-mail: Patriarchate@ec-patr.org
Website: www.ec-patr.org –  www.patriarchate.org