HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Zondag van de Orthodoxie en diakenwijding- 5 maart 2017

Op zondag 5 maart  vieren we de eerste zondag van de Grote Vasten: Zondag van de Orthodoxie.

Tijdens de Goddelijke Liturgie zal Dhr. Antonios Tarlizos tot diaken gewijd worden. 

Opgelet: Aanvang Metten: 8u en Liturgie 9.30u

Feest van de HH. Conon van Isaurië, wonderdoener, martelaar (1e), Marcus de Asceet, monnik nabij Ancyra (5e) en Piran, kluizenaar in Cornwall (480)
Epistel: Hebreeën 11:24-26, 32-40 – Evangelie: Johannes 1:43-51 

Orthodoxekerk Gent