HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Dienst van de Akathist van de Alheilige Moeder Gods - Vrij 31 maart '17 om 19u

 Completen met Akathist

+ Kondakion +

Tot U de aanvoerster die voor ons strijdt,
en ons van ramp hebt bevrijd,
zingen wij dank- en zegehymnen, Moeder Gods. Gij die onoverwinnelijke macht bezit, Bevrijd ons uit alle gevaren.
En wij roepen tot U:
Verheug U, ongehuwde Bruid. 

 

Orthodoxekerk Gent