HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Allerzielen - Nagedachtenis van de ontslapenen gevolgd door vespers - zat. 3 juni

De zaterdag voor Pinksteren vieren we de nagedachtenis van alle ontslapenen.

Zat. 3 juni om 18u nagedachtenis ontslapenen gevolgd door de vespers van Pinksteren.

"Wij kennen U, Christus, in Uw goddelijke macht: Gij zijt de Heer over alle levenden en de Meester van de gestorvenen; daarom smeken wij tot U: Schenk Gij Zelf de rust aan Uw gelovige dienaren die tot U zijn overgegaan; Gij Die de enige Weldoener zijt, en de Minnaar der mensen: breng hen in het oord der rust in de glorie van Uw Heiligen; want Uw verlangen gaat uit naar barmhartigheid, en omdat Gij God zijt, redt Gij hen die Gij naar Uw icoon geschapen hebt, als de enig Barmhartige".  Apostiche van de lofpsalmen

"Met Uw heiligen, laat rusten de ziel van uw dienaren waar geen smart noch droefheid is, doch waar leven is zonder einde".  Troparion dienst van de ontslapenen . 

 

Orthodoxekerk Gent