HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Vasten van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus van 12 tot 29 juni '17

De vasten van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus vangt aan op maandag 12 juni tot het feest op 29 juni '17. 

Litie (van Arsenios)

Dat de gehele wereld nu Christus' Leerlingen prijze, de ware Steunpilaren en Grondvesten, de goddelijk geïnspireerde bazuinen van Christus, van Zijn leer en Zijn Lijden; de Eersttronenden, Petrus en Paulus. Want zij hebben de gehele aarde doorploegd, om voor allen de goddelijke wetenschap te doen ontkiemen, door de verkondiging van de H. Drie-Eenheid. Petrus is de Rots, en Paulus het Vat der uitverkiezing, om het ware Israël tot Christus terug te brengen; en zij smeken voor de redding van onze zielen. 

Litie (van Byzantios)

De Goddelijke Wijsheid, het mede-eeuwige Woord des Vaders, heeft u aangewezen als de vruchtdragende ranken, die de rijpe trossen draagt, welke ons het voedsel der vreugde schenken: Petrus, de Rots van het geloof, en Paulus, roem van heel de aarde, komt uw kudde te hulp, die gij door uw onderricht verworven hebt.

Orthodoxekerk Gent