HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Wereldvluchtelingendag - di 20 juni om 19.30u

 WERELDVLUCHTELINGENDAG 20 Juni 2017

Welkom dinsdag 20 juni 2017 om 19.30 u.

in de Regenboogkerk Sint-Antonius – Forelstraat Gent

"Uitnodiging voor de Interlevensbeschouwelijke Wake voor Vluchtelingen"

 

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Meer dan 60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. Slechts een klein percentage daarvan komt naar Europa. In ons land druppelt het hier en daar.

In 1951 is door de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat 'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'.

Maar daar zijn we vandaag helaas ver van verwijderd. De vreemdelingenwet in ons land is een vreemde wet die de rechten van de vluchtelingen in ons land steeds verder inperkt.

Er worden vreemde deals gesloten met landen van herkomst en mogelijke doorreislanden om vluchtelingen buiten te houden. Muren worden opgetrokken, mensen verdacht gemaakt op basis van vermoedens; een wegduwbeleid gevoerd, verdachtmakingen geuit, solidariteit belemmerd en hulpverlening gecriminaliseerd.

Daarom willen wij samen over grenzen van levensovertuigingen heen elkaar wakker houden, stil worden, mediteren, bidden, zingen en protesteren voor dit mensenrecht.

Vluchtelingen zullen het woord nemen en muziek maken. 

Door samen te vieren versterken we onze solidariteit met hen.

Leden van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep en de Werkgroep Vluchtelingen Gent, Hand in Hand en de Tinten komen samen op, elk naar eigen aard en actie, voor vluchtelingen. 

De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent heeft leden uit het christendom, de islam, het boeddhisme, de bahá'i, het sikhisme en de vrijzinnigheid.

Info en contactpersonen: www.iw-gent.be

 

Orthodoxekerk Gent