HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Kanunnik Dirk De Backer overleden -27 aug. 2017

Kanunnik Dirk De Backer overleden

Kanunnik Dirk De Backer, voormalig verbondsaalmoezenier scouts (VVKSM) en gangmaker van de oecumene in Gent, is overleden.

Kanunnik Dirk De Backer is op zondag 27 augustus in UZ Gent overleden. 

Hij werd geboren in Gent op 10 juni 1944 en tot priester gewijd in Gent op 29 mei 1971. Hij was leraar aan het Sint-Lievenscollege in Gent (29 juli 1969), verbondsaalmoezenier van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts (VVKS) van 1972 tot 1982, proost van de Maatschappelijke Werken van het arrondissement Aalst en pastoor van Vlekkem (1982-1993), pastoor in Gent van Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters (1993-2016) en van Gent Sint-Coleta (2000-2017). Hij was ook deken van Gent-Zuid van 2001 tot 2005.

Dirk De Backer was sedert 4 april 2011 titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel van Gent. Hij was jarenlang betrokken bij de Diocesane Commissie voor Oecumene en Interreligieuze Dialoog en voorzitter van het Interkerkelijk Beraad Gent (IKB).

De uitvaartliturgie vond  plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters in Gent op zaterdag 2 september om 10 uur.

In een artikel over 'Oecumene in de praktijk' in Kerkplein van mei 2017, zegt de Gentse dominee Marc Loos over Dirk:

De oecumenische samenwerking in Gent is in de jaren '70 na het Tweede Vaticaans Concilie met veel elan gestart. Gangmakers waren toenmalig vicaris-generaal Wim De Smet en katholiek priester Dirk De Backer die tot op vandaag voorzitter is van IKB.

Het Interkerkelijk Beraad Gent (IKB) is een samenwerkingsverband van verschillende Kerken in de stad Gent: de Rooms-Katholieke Kerk, de Verenigde Protestantse Kerk (VPK), de Orthodoxe Kerk, de Anglicaanse Kerk en de Adventskerk. 

Reactie van Jan Van Reusel, Scouts en Gidsen Vlaanderen: Afscheid oud-verbondsaalmoezenier Dirk De Backer

 

Unknown-1.jpeg
Orthodoxekerk Gent