HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Pinksterfeest - Zo 27 juni '18 : Opgelet lichte wijziging aanvang diensten!

Beste Broeders en Zusters in Christus, 

De aanvang van de liturgische diensten nu zondag 27 mei 2018 is licht gewijzigd.
We verheugen ons erop dat op het Pinksterfeest  een aantal personen zullen intreden en opgenomen worden in de Orthodoxe Kerk.
Daardoor zullen de Metten beginnen om 8.40 uur en gevolgd worden, om 9.40 uur, door de intrede en opname in de Orthodoxe Kerk. 

Zoals gewoonlijk begint de Goddelijke Liturgie van het  Grote Pinksterfeest om 10 uur, met onmiddellijk erna de Knielgebeden van het feest. 

In Christus, Vader Dominique en Vader Paolo

 

Next Sunday, May 27th, the liturgical services will start exceptionally at 8:40 with Matins, followed at 9:40 with the acceptance of a few people into the Orthodox Church.

At 10:00 starts the Liturgy of the Great Feast of Pentecost, immediately followed by the Kneeling prayers of the feast.

 

"Wij vieren Pinksteren: de Komst van de Heilige Geest, de vervulling van de Belofte, de verwerkelijking van wat we verlangden, het heilig Mysterie. Hoe groot en vererenswaardig! Daarom roepen wij tot U: Schepper van het heelal, Heer, ere zij U". (stichier vespers)

"Alles schenkt ons de Heilige Geest: Hij doet Profetieën ontspringen; Hij wijdt de priesters; ongeletterden onderwijst Hij in Wijsheid, vissers maakt Hij tot ware theologen; Hij is de stichter van de Kerk. Hij Die één van Wezen zijt en meetroont met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, ere zij U".  (stichier vespers)

"Gij zijt gezegend, o Christus onze God, die met Uw wijsheid de Vissers hebt vervuld, door hen te vervullen met Uw Heilige Geest. Door hen hebt Gij heel de wereld buitgemaakt, Minnaar der mensen, ere zij U".  (troparion van het feest)

 

    Pinksteren - Pentecost - Mozaïek van het Katholicon "Klooster van  Hosios Loukas" Gr.

    Pinksteren - Pentecost - Mozaïek van het Katholicon "Klooster van  Hosios Loukas" Gr.

Orthodoxekerk Gent