HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Zaterdag van de overledenen- Allerzielen - 26 mei 2018 - 18u

De zaterdag is speciaal voorbehouden voor het gebed voor onze dierbare ontslapenen. 

Als u zich het vers herinnert van de Schepping (Genesis1,2) lezen we dat de Heer uitrustte op de 7e dag van de schepping.

Op deze rustdag heeft de kerk een plaats gegeven aan de gedachtenis van allen die rusten in de slaap van de dood,

voorafgaand de 8ste dag van Verrijzenis. 

Zielenzaterdagen - Kollyva

Ook in de orthodoxe Kerk denken ze aan alle mensen die gestorven zijn. Dat is op bepaalde zaterdagen in het jaar, we noemen ze ‘zielenzaterdagen’. 

De mensen maken dan een schotel ‘kollyva’ klaar en brengen deze naar de kerk. 

Ze geven ook een briefje af met de namen van alle overleden familieleden en vrienden.

Kollyva is gekookt graan met bv. rozijnen, suiker, gemalen nootjes, …

Bovenop wordt poedersuiker gestrooid en de kollyva worden versierd.

De schotels met kollyva worden vooraan in de kerk op een tafel geplaatst. Tijdens de nagedachtenis of liturgie zal de priester alle namen lezen van de mensen die gestorven zijn.

Op het einde van de dienst worden de kollyva uitgedeeld aan de gelovigen. We zeggen dan: ‘Moge God hen rust schenken.’

Er wordt ook elke zondag gebeden voor mensen die gestorven zijn, niet alleen op deze zielenzaterdagen.

IMG_6415.jpg

De gezangen en hymnen herinneren er ons aan dat de dood een consequentie is van de val van de mens. (Genesis 3,19) en hoe God, die mensgeworden is, ons verlost en ons het eeuwig leven schenkt.

Het schepsel uit Uw handen, Verlosser, hebt Gij met heerlijkheid vervuld door het te maken tot een Icoon van Uzelf, want in de stoffelijke vorm hebt Gij de gelijkenis afgedrukt van Uw onstoffelijk Wezen waaraan Gij mij hebt deelachtig gemaakt; Gij hebt mij tot heerser gemaakt over wat zich op aarde bevindt en die aan mijn macht onderworpen, o Woord. Schenk daarom, Verlosser, aan Uw dienaren de rust in het Land der Levenden, in de tenten der Gerechten. 

 

Meerdere liturgische teksten gaan ook over de martelaren en tonen aan dat ze  door hun dood Christus nagevolgd zijn tot het uiterste.

"De overwinnende Martelaren, die nu burgers zijn van het Rijk der Hemelen, hebben op aarde een grote strijd doorstaan, en vele kwellingen verduurd. Maar aan het einde ontvingen zij de hemelse kroon, opdat zij zouden bidden voor onze zielen." (Stichieren- Vespers)

+

"Met uw heiligen laat rusten o christus, de ziel van uw dienaren,

waar geen smart noch droefheid is,

doch waar leven is zonder einde."

+

Orthodoxekerk Gent