HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Kalender

Liturgische Vieringen

Woensdag: 19:00 Vespers – Het Jezusgebed  *
Zaterdag: 18:00 Vespers **
Zondag: 09:oo Metten – 10:00 Goddelijke Liturgie

*Geen weekvespers tijdens de schoolvakanties

**Laatste zaterdag van de maand, Panikhida (gedachtenis voor overledenen) 

 

Back to All Events

Parochiefeest H. Apostel Andreas

Op zondag 27 november 2016 vierde de Orthodoxe Parochie van Gent de bescherming van de Heilige Apostel Andreas de Eerstgeroepene.

Vele mensen woonden de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie bij. Ze werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door de Rector: de Z.E.H. Aartspriester Dominique Verbeke, de hulppriester van de kerk: de Z.E.H. Aartspriester Paolo Perletti, de Z.E.H. Aartspriester Heikki Huttunen: Secretaris-Generaal van de KEK, de Z.E.H. Aartspriester Konstantínos Kenanídis, de E.H. Aartsdiaken Athanásios Toparlákis, en de E.H. Diaken Philippe Mevis.

In zijn homilie verwees Zijne Eminentie de Metropoliet naar het leven van de Apostel Andreas, evenals naar de verspreiding van het Evangelie, en zijn marteldood.

Na het einde van de Goddelijke Liturgie overhandigde Zijne Eminentie aan de Rector, v. Dominique Verbeke, de Patriarchale Bul van Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, waardoor v. Dominique verheven is tot het ambt van Aartspriester van de Oecumenische Troon. Zijne Eminentie de Metropoliet bedankte v. Dominique voor zijn jarenlange en veelzijdige bijdrage aan de plaatselijke Kerk, waarbij v. Dominique ontroerd de Bul ontving.

Daarna volgde een agapemaaltijd voor alle feestvierders, en traditionele dansen.

IMG_3624.JPG
Later Event: December 24
Vespers Kerstmis