HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Kalender

Liturgische Vieringen

Woensdag: 19:00 Vespers – Het Jezusgebed  *
Zaterdag: 18:00 Vespers **
Zondag: 09:oo Metten – 10:00 Goddelijke Liturgie

*Geen weekvespers tijdens de schoolvakanties

**Laatste zaterdag van de maand, Panikhida (gedachtenis voor overledenen) 

 

Back to All Events

Grote woensdag - Dienst van de ziekenzalving

Troparion

Open voor ons de deur der barmhartigheid, gezegende Moeder Gods. Laat ons niet afdwalen, want wij vertrouwen op U. Red ons uit de gevaren, want gij zijt de bescherming van het Christenvolk. 

Exapostilarion

Zie genadig op ons neer, Algoede, en verhoor onze smeking nu wij bijeengekomen zijn, om uw zieke dienaar met Olie te zalven.

Het berouw van de H. Maria Magdalena  Griekenland- H. Athosberg- Klooster van de H. Dionysiou, XVIde E. 

Het berouw van de H. Maria Magdalena

Griekenland- H. Athosberg- Klooster van de H. Dionysiou, XVIde E. 

Earlier Event: April 9
Palmzondag
Later Event: April 13