HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Kalender

Liturgische Vieringen

Woensdag: 19:00 Vespers – Het Jezusgebed  *
Zaterdag: 18:00 Vespers **
Zondag: 09:oo Metten – 10:00 Goddelijke Liturgie

*Geen weekvespers tijdens de schoolvakanties

**Laatste zaterdag van de maand, Panikhida (gedachtenis voor overledenen) 

 

Back to All Events

Nagedachtenis ontslapenen en vespers

Zaterdag 2 maart 2019 - 6 pm (18u) 
"Nagedachtenis voor alle ontslapenen" 
Vooravond van de Zondag van het Laatste Oordeel  
aansluitend de vesperdienst 

"Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw gerechtigheid"
Schenk rust, God, aan Uw dienaren,
en acht hen waardig voor het Paradijs,
waar de koren der Heiligen en rechtvaardigen Heer,
als sterren stralen.
Schenk rust aan Uw ontslapen dienaren, 
en vergeef hen al hun fouten. 

VESPERS – Lezing Oud Testament: Jeremias 10:17-25

2c6ffd8c-cdc5-4631-ace3-ac3a611c514a.jpg
Earlier Event: February 27
Vespers en Jezusgebed