HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Dienst van de Akathist van de Moeder Gods - vrij 23 maart '18 - 19u

+ Kondakion +

Tot U de aanvoerster die voor ons strijdt,
en ons van ramp hebt bevrijd,
zingen wij dank- en zegehymnen, Moeder Gods.

Gij die onoverwinnelijke macht bezit, Bevrijd ons uit alle gevaren.
En wij roepen tot U:
Verheug U, ongehuwde Bruid. 

 

"We prijzen de Moeder Gods" - Novgorod 16e E.

"We prijzen de Moeder Gods" - Novgorod 16e E.

Icoon van de Akathist voor de Moeder Gods - Icoon van Dionysios

Icoon van de Akathist voor de Moeder Gods - Icoon van Dionysios

Orthodoxekerk Gent