HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Kalender

Liturgische Vieringen

Woensdag: 19:00 Vespers – Het Jezusgebed  *
Zaterdag: 18:00 Vespers **
Zondag: 09:oo Metten – 10:00 Goddelijke Liturgie

*Geen weekvespers tijdens de schoolvakanties

**Laatste zaterdag van de maand, Panikhida (gedachtenis voor overledenen) 

 

Back to All Events

Metten en God. Lit -Feest van de Geboorte van de Moeder Gods

METTEN – 3e Opstandingsevangelie: Marcus 16:9-20 GODDELIJKE LITURGIE – FEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE ALHEILIGE MOEDER GODS EN ALTIJD MAAGD MARIA (08.09) – 14e zondag na Pinksteren – Zondag voor Kruisverheffing – Feest van de HH. Menodora, Metrodora en Nymfodora, zussen, martelaressen in Bythinië (ca.310), Paulus de Gehoorzame, van de Grotten van Kiëv (13e-14e) en Andreas, prins, Joasaph als monnik (1453)
Epistel: Filippenzen 2:5-11 - Evangelie: Lucas 10:38-42; 11:27-28 

Toon 5

             Novgorod tablets

             Novgorod tablets

Feesttroparion

Uw geboorte, o Moeder Gods,

heeft de Vreugde geopenbaard aan heel de wereld.

Want uit u is opgegaan de Zon der gerechtigheid: Christus onze God;

Hij heeft ons van de vervloeking bevrijd en schenkt ons Zijn zegen.

Hij heeft de dood teniet gedaan en Hij verleent ons het eeuwige Leven. 

Earlier Event: September 9
Vespers