HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Kalender

Liturgische Vieringen

Woensdag: 19:00 Vespers – Het Jezusgebed  *
Zaterdag: 18:00 Vespers **
Zondag: 09:oo Metten – 10:00 Goddelijke Liturgie

*Geen weekvespers tijdens de schoolvakanties

**Laatste zaterdag van de maand, Panikhida (gedachtenis voor overledenen) 

 

Back to All Events

Vespers en God. Lit. - Feest Kruisverheffing

VESPERS en GODDELIJKE LITURGIE – FEEST VAN DE VERHEFFING VAN HET EERBIEDWAARDIGE EN LEVEN- SCHENKENDE KRUIS – Overlijden van de H. Johannes Chrysostomus (407), nagedachtenis van het 6e Oecume- nische Concilie in Constantinopel (680) en feest van de H. Maternus, bisschop van Trier, Keulen en Tongeren (ca. 325) Lezingen Oud-Testament: Exodus 15:22-16:1; Spreuken 3:11-18; Jesaja 60:11-16 Epistel: 1 Korintiërs 1:18-24 – Evangelie: Johannes 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35 

                Novgorod tablets 

                Novgorod tablets 

Feesttroparion

Heer, red Uw volk en zegen Uw erfdeel,

en bescherm Uw gemeente door Uw Kruis.

Later Event: September 16
Vespers