HEILIGE APOSTEL ANDREAS
DSC00274.jpg

Tijdschrift Apostel Andreas

TIJDSCHRIFT APOSTEL ANDREAS  

Contactblad Orthodoxe Parochie H. Apostel Andreas - twemaandelijks

Sophie Van Akenstraat, 56   - B- 9000 Gent

Redactiesecretariaat: Gravin Johannastraat, 33, B-9000 Gent

Verantwoordelijke uitgever: Aartspriester  Dominique Verbeke

 

Bijdrage jaarabonnement: € 30 

Steunabonnement:  € 50 of vrije bijdrage

Betalingen op rekeningnummer IBAN BE71 0015 1641 7669 / BIC: GEBABEBB

van Orthodoxe Communauteit, Sophie Van Akenstraat, 56, B - 9000 Gent

 

Voor alle informatie en/of problemen omtrent abonnement, adreswijziging en onregelmatige ontvangst

van het tijdschrift, kunt u terecht bij de verantwoordelijke uitgever via domverbeke@gmail.com

 

AA COVER maa-apr 2017.jpg