HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Aankondigingen

Griekenlandcentrum - Lezing - Kees Klok- De metamorfose van Thessaloniki - Woe 21 maart 20u

Kees Klok - De metamorfose van Thessaloniki. Van Balkanmetropool tot regionale hoofdstad

Tot de stad in 1912 bij Griekenland werd gevoegd, concurreerde Thessaloniki met Smyrna om de tweede positie na Constantinopel in het Osmaanse rijk. Hoewel qua inwonertal voor moderne begrippen bescheiden, kon de stad met recht een metropool genoemd worden, met een voor de zuidelijke Balkan bijzonder belangrijke haven en een zeer gemengde bevolkingssamenstelling, bestaande uit joden, Turken, Grieken, Bulgaren en Franken (Noord-Europeanen), met daarnaast nog een handvol minderheden van de Balkan. De joodse bevolkingsgroep was tot dat jaar de grootste, zodat Thessaloniki ook wel het Jeruzalem van Europa werd genoemd.

Wie Thessaloniki heden ten dagen bezoekt, ziet een stad die in een eeuw tijd sterk is gegroeid en vrijwel volledig door Grieken wordt bewoond, hoewel er zich vanaf het laatste decennium van de vorige eeuw wel weer immigranten hebben gevestigd. De joodse bevolkingsgroep is grotendeels, de Turkse volledig verdwenen. Thessaloniki is na Athene de grootste stad van Griekenland en heeft niet alleen demografisch, maar ook bouwkundig en cultureel grote veranderingen ondergaan.

Dat een stad in de loop der tijden verandert, is geen nieuws, maar een onvermijdelijk proces. Bijzonder is echter de wijze waarop dat proces in Thessaloniki in de afgelopen eeuw is verlopen. Daarin spelen minstens zes factoren een rol, die in de lezing worden behandeld en waarbij het unieke van de metamorfose van Thessaloniki centraal zal staan.

De lezing gaat door op woensdag 21 maart 2018 om 20u, in Auditorium 1 Jan Broeckx, Blandijnberg 2, Gent. Toegang kost 3 euro (gratis voor leden, studenten, scholieren, en personeel AUGent).

Website: http://www.latijnengrieks.ugent.be/GC/2015

Volgende lezing: Marc Van den Reeck - Hedendaags Athene in zijn sociale context. 

25 april 2018

Orthodoxekerk Gent