HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Nagedachtenis Vader Ignace jaargetijde 6 mei 2017

Op zaterdag 6 mei 2017 werd de eerste jaargetijde gevierd voor Aartspriester Ignace Peckstadt. 

Eén jaar na het ontslapen in de Heer van Vader  Ignace, eerden de dankbaar samengestroomde geestelijken en gelovigen, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, zijn gedachtenis, en baden ze voor zijn zielenrust in de parochie die hij zelf had gesticht.

Zijne Eminentie werd bijgestaan door Zijne Excellentie Bisschop Evménios van Lefka, Hulpbisschop van het Heilig Aartsbisdom van Duitsland, oude kennis en vriend van de ontslapen priester en familie.  Verder waren Moeder Johanna, Abdis van het Vrouwenklooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten in Noord-Brabant, en Moniale Sofía van het Heilig Klooster van Saint John the Baptist in Essex in Groot-Britannië, in gebed verenigd.

Wijlen v. Ignace was in zijn tijd een vooraanstaande jurist in België, werkte nadien nauw met Zijne Eminentie Panteleimon, voorheen van België samen voor de erkenning van de Orthodoxe Kerk door de Belgische staat, werd zelf geestelijke, organiseerde parochies in het Vlaams gewest, en schonk de Kerk zijn twee zonen en één schoonzoon, die tot op heden de Orthodoxie in het Centrum van Europa als geestelijken dienen.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België vierde na de Goddelijke Liturgie vol ontroering het eerste Jaargetijde (mnimósyno). 

Nadien werd er  een gebed gehouden op het kerkhof. 

Christus is Verrezen!

"Eeuwige gedachtenis, Eeuwige gedachtenis, Eeuwige gedachtenis".