HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Nagedachtenis Roland 3 jaar (Januari 2019)

Met uw heiligen laat rusten de ziel van uw dienaars,

waar geen smart noch droefheid is,

doch waar leven is zonder einde”

Eeuwige gedachtenis, Eeuwige gedachtenis, Eeuwige gedachtenis!