HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Pascha 2019

Uw verrijzenis, o Christus onze Heiland, bezingen de engelen in de hemel; maak ook ons op aarde waardig om U met een rein hart te verheerlijken.

Komt, laat ons proeven van het nieuwe en jonge gewas, van de wijnstok der goddelijke vreugde, en van het Koninkrijk van Christus op de heerlijke dag der Opstanding: laat ons Hem bezingen als God tot in de eeuwen der eeuwen.

Christus verrezen uit de doden!

Dit is de beroemde Dag, de eerste der feestdagen: aller koning en heer, der feesten feest en plechtigheid, waar wij Christus zegenen, tot in de eeuwen.

Christus verrezen uit de doden!

Christus is het nieuwe Pascha, de levende Overwinning!

Christus is opgestaan: Hij heeft de dood vertreden en de doden opgewekt: volkeren, verheug u!

Heden verheugt en verblijdt zich de gehele schepping, omdat Christus is opgestaan.

Laten de hemelen op waardige wijze zich verheugen, laat de aarde juichen, laat feest houden de ganse kosmos, de zichtbare en de onzichtbare, want Christus is opgewekt: eindeloze vreugde.

Alles wat adem heeft, love de Heer, Looft de Heer uit de hemelen, looft Hem in de hoge, aan U, o God, komt toe de lof.

uit de Paascanon - Metten - ochtenddienst Pasen