HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Oecumene 19 jan 2019

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen.

Jaarlijkse oecumenische vesperdienst in de Orthodoxe Kerk H. Apostel Andreas en de oecumenische dienst; dit jaar in de O.L.V. Sint Pieterskerk.