HEILIGE APOSTEL ANDREAS

Opening academiejaar OTI - H.Ap.Paulus - 30 sept. 2017

Gent 30 september 2017.

Een feestelijke opening van het nieuwe academiejaar aan

het Orthodox Theologisch Instituut

‘Heilige Apostel Paulus’.

Een 60 tal studenten   en oud studenten van het OTI, leerkrachten orthodoxe godsdienst en genodigden en sympathisanten woonden de waterwijding en inzegening van het academiejaar bij.

Na de waterwijding profiteerden wij ervan, nu er een groot aantal leerkrachten aanwezig was,  om vader Dominique in de bloemetjes te zetten. Want sedert eind december 2016 heeft vader Dominique zijn job als inspecteur-adviseur vaarwel gezegd. Een prachtige icoon van de ‘goede herder’ werd hem overhandigd. Een beter symbool kon men niet bedenken. Want vader Dominique is voor zijn leerkrachten ook altijd een ‘goede herder’ geweest, een vaderfiguur die zijn kudde leidde en begeesterde.

Mgr Job van Telmessos. Eerlijk gezegd, ik had nog nooit over deze aartsbisschop gehoord. Maar wat een openbaring!! Twee prachtige conferenties kregen wij te horen. In de voormiddag over de ‘Orthodoxe Theologie in dialoog’. In de namiddag over ‘De oorsprong en ontwikkeling van de Liturgische diensten en hun praktijk’. Het verbaast me telkens opnieuw, hoe iemand, een toch moeilijk onderwerp zo verstaanbaar en begrijpelijk kan uitleggen. Dit is de gave van het woord bezitten. En deze gave bezit Mgr Job zeker. Ik hoop van ganser harte om ooit nog meer conferentie van Mgr Job te mogen bijwonen.

Niet alleen de ‘spirituele’ mens werd verwend ook de ‘innerlijke’ mens kreeg zeker zijn deel aan de feestmaaltijd. De agapen, door ieder maar zijn kunnen verzorgd, was een smakelijke feestmaaltijd die iedereen rond de tafel samenbracht.

Een mooie dag, en zeker voor herhaling vatbaar.

Dank u wel dat ik er deel mocht van uitmaken.

Ann Denijs - orthodoxe leerkracht en secretariaat OTI

 

In den beginne was er … niets! Toen was het orthodox godsdienst onderwijs een onbeschreven, maagdelijk wit blad.

Op 1 september  1989 werd voor het eerst in het Vlaamse landsgedeelte het orthodox godsdienstonderwijs ingevoerd. Mgr Panteleimon vraagt vader Dominique om dit te organiseren en op te volgen. Ondertussen is vader Dominique ook nog voltijds leerkracht Frans, geschiedenis/maatschappelijke vormingen Engels in het secundair beroepsonderwijs. Maar samen met een handjevol enthousiaste leerkrachten ging hij vol moed van start.

Op 1 september 1994 werdvader Dominique tot halftijds inspecteur-adviseur benoemd. En ondertussen bleef vader Dominique ook nog halftijds leraar Frans, geschiedenis/maatschappelijke vormingen Engels in het secundair beroepsonderwijs.

Op 1 september 1997 start men voor het eerst met orthodoxe godsdienstkeuze in de Franse en Duitstalige gemeenschap. Wederom vraagt Mgr Panteleimon aan vader Dominique om dit te organiseren en op te volgen.

Vanaf 1 juni 2003 tot 31 december 2016 wordt vader Dominique tot voltijds inspecteur-adviseur benoemd in het Vlaamse landsgebied.

Als inspecteur-adviseur had vader Dominique een grote verantwoordelijkheid. Nieuwe leerkrachten moesten terdege opgeleid worden, gesprekken voeren met al die verschillende ministers van onderwijs om het belang van de levensbeschouwing in het onderwijs aan te tonen, overleggen met collega’s inspecteur-adiviseurs uit ander levensbeschouwingen, klasbezoeken afleggen, synologie opstarten, pedagogische studiedagen inrichten, leerplannen opstellen, problemen oplossen en wel 100 mails per dag lezen en beantwoorden. Dit zijn nog maar een kleine handgreep uit het grote pakket die een inspecteur-adviseur moet verwezenlijken.

Maar met een enorme werkkracht en vooral een fantastisch grote liefde voor het orthodoxe geloof heeft vader Dominique deze taak met succes volbracht.

Wat ooit begon met een klein handjevol enthousiastelingen is onder leiding van vader Dominique uitgegroeid tot een grote groep goed opgeleide leerkrachten.

Daarom vader Dominique,

Dank u wel voor uw geestdrift die ons inspireerde.

Dank u wel voor uw onvermoeide werklust die een voorbeeld voor ons is.

Dank u wel voor het vertrouwen dat u ons schonk zodat wij konden groeien.

Dank u wel voor uw steun opdat wij onze talenten in school konden ontwikkelen.

Dank u wel …. Zo kan ik nog wel een klein uurtje verder gaan.

Maar als wij nu even over onze schouder kijken en uw ganse carrière als inspecteur-adviseur bekijken dan kunnen we alleen maar volmondig zeggen: we zagen dat het goed was.

Zaterdag 30 september 2017